Chống kẹt gốc - đồng đỏ

Với công thức đặc biệt gồm cả đồng đỏ và than chì.

Bảo vệ chi tiết kim loại khỏi gỉ sét , gặm mòn, trầy xước và bó kẹt trong môi trương có nhiệt độ lên đến 1800°F (982°C).

Thử nghiệm theo tiêu số MiL-PRF-907E và được CFIA chấp nhận.