Tư vấn: 0913 923 547
Email: info@tungbachnhat.com
Hotline: 0913 923 547

Sản Phẩm

IHF fasteners

Gọi: (84-28) 3995 2174

ITH Roundnuts RMS / RMZ

Gọi: (84-28) 3995 2174

ITH Tension Nuts

Gọi: (84-28) 3995 2174

EDS nut runner - Standard

Gọi: (84-28) 3995 2174

ADS - 230

Gọi: (84-28) 3995 2174

Kềm tách vỏ cáp tròn

Gọi: (84-28) 3995 2174 2.300.000VNĐ

Dụng cụ bóc vỏ dây cáp điện

Gọi: (84-28) 3995 2174 12.000.000VNĐ

Máy xiết Cx 5

Gọi: (84-28) 3995 2174

Socket Wrench Set

Gọi: (84-28) 3995 2174 42.500.000VNĐ

CX 40 - With lifting device

Gọi: (84-28) 3995 2174

MSK - Serries Multi - Staged

Gọi: (84-28) 3995 2174

Bơm Khí nén

Gọi: (84-28) 3995 2174

Bơm điện loại nhỏ

Gọi: (84-28) 3995 2174

ES Serries, single-staged

Gọi: (84-28) 3995 2174

IHF fasteners

Vui lòng gọi

ADS - 230

Vui lòng gọi

Kềm tách vỏ cáp tròn

Vui lòng gọi 2.300.000VNĐ

Socket Wrench Set

Vui lòng gọi 42.500.000VNĐ

Bơm Khí nén

Vui lòng gọi