Tư vấn: 0913 923 547
Email: info@tungbachnhat.com
Hotline: 0913 923 547

ITH

IHF fasteners

Gọi: (84-28) 3995 2174

ITH Roundnuts RMS / RMZ

Gọi: (84-28) 3995 2174

ITH Tension Nuts

Gọi: (84-28) 3995 2174

EDS nut runner - Standard

Gọi: (84-28) 3995 2174

ADS - 230

Gọi: (84-28) 3995 2174

MSK - Serries Multi - Staged

Gọi: (84-28) 3995 2174

Bơm Khí nén

Gọi: (84-28) 3995 2174

Bơm điện loại nhỏ

Gọi: (84-28) 3995 2174

ES Serries, single-staged

Gọi: (84-28) 3995 2174