Khả năng truyền lực yêu cầu: Cao
Lực cắt chịu được (N/mm2): 3,335 psi (23)
Khe hở theo đường kính: Lên đến 0.020" (0.5 mm)
Khả năng chịu nhiệt: 300°F(150°C)
Thời gian đông kết (có thể đem ráp vào máy / hoàn toàn): 20 phút / 24 giờ
Quy cách - Mã sản phẩm: Tuýp 50 ml