- Hàm lượng kẽm cao, chống nhiệt, mạ kẽm cho kim loại cần bảo vệ.

- Khô sau 3-5 phút và bảo vệ như mạ kẽm nóng.

- Bảo vệ được cả dưới nước.