Tư vấn: 0913 923 547
Email: info@tungbachnhat.com

Sản Phẩm Ngành Điện Gió

Kềm tách vỏ cáp tròn

Gọi: (84-28) 3995 2174 2.300.000VNĐ

Dụng cụ bóc vỏ dây cáp điện

Gọi: (84-28) 3995 2174 12.000.000VNĐ

Máy xiết Cx 5

Gọi: (84-28) 3995 2174

Socket Wrench Set

Gọi: (84-28) 3995 2174 42.500.000VNĐ

CX 40 - With lifting device

Gọi: (84-28) 3995 2174

Kềm tách vỏ cáp tròn

Vui lòng gọi 2.300.000VNĐ

Socket Wrench Set

Vui lòng gọi 42.500.000VNĐ