Tư vấn: 0913 923 547
Email: info@tungbachnhat.com

Hand tools khác

Kềm tách vỏ cáp tròn

Gọi: (84-28) 3995 2174 2.300.000VNĐ

Dụng cụ bóc vỏ dây cáp điện

Gọi: (84-28) 3995 2174 12.000.000VNĐ

Socket Wrench Set

Gọi: (84-28) 3995 2174 42.500.000VNĐ

Kềm tách vỏ cáp tròn

Vui lòng gọi 2.300.000VNĐ

Socket Wrench Set

Vui lòng gọi 42.500.000VNĐ