Tư vấn: (84-28) 3995 2174
Email: info@tungbachnhat.com
Hotline: (84-28) 3995 2174

Vị trí bu lông tháp - Flange tower/section